M/S Niels Klim

Byggd: 1986

IMO:8317954

Signal:OWDW

Hemmahamn: Århus

 

2013-09-04. Invigde Danmarks drottning Anholt havmöllepark, från akterdäck på Stena Nautica

M/S Niels Klim. 1989-06-24. © Foto Jan Vinther Christensen

M/S Niels Klim. Vykort från min samling

M/S Isle Of Innisfree. © Foto Okänd. Från min samling

M/S Lion King. Ankommer Grenaa 1995-05-28. © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King. Blå trappa däck 7. 1995 © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King. Vykort från min samling. © Foto Luft foto Erik W. Olsson

M/S Lion King. Grenaa 1995-06-22. © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King. Ankommer Halmstad 1995-12-27. © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King II. Ankommer Halmstad 1996-05-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Lion King II. Halmstad 1996-05-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Upplagd på ÖV i Landskrona 1996-05-16. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Upplagd på ÖV i Landskrona 1996-05-16. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Charter till Trasmediterraner 1996. Foto Vykort från min samling

M/S Stena Nautica & Ms Lion King. Halmstad 1997-12-07. © Foto Preben Mogensen

( Ms Lion King´s sista avgång till Grenaa Kl: 14,00 )

M/S Stena Nautica. Grenaa 1998-04-10. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Halmstad 1998-11-15. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica & Ms Stena Prince. Halmstad 1998-12-28. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. På väg in till Varberg första gången för att prova sin kommande kajplats

1999-01-03, det va en väldig dimma den dagen. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Första gången i Varberg 1999-01-03. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Näst sista avgången från Halmstad till Grenaa KL 14,00 1999-01-31

Även denna dagen låg dimman tät. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Felvänd i Varberg 2000-06-22. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. På väg in till Öresundsvarvet i Landskrona för ombyggnad 2001-12-17. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Under ombyggnad på Öresundsvarvet i Landskrona 2002-01-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Stana Nautica. Under ombyggnad på Öresundsvarvet i Landskrona 2002-01-01. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Skorstenstoppen som togs bort vid ombyggnaden på ÖV 2002-02-02. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Första turen efter ombyggnaden Grenaa 2002-03-04. © Foto Preben Mogensen

( Hade någon dag innan varit i Grenaa och provat ramperna, Stena har nu övertagit Grenaa-Hundested kajplatsen)

M/S Stena Nautica. Däck 7, efter ombyggnaden.

M/S Joanna. (Fartyget som kolliderade med Stena Nautica 2004-02-16). Falkenberg 04-02-21. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Liggande i Varberg efter kollitionen 2004-02-21. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Cityvarvet i Göteborg 2004-02-29. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Masten efter ombyggnaden i Polen. Grenaa 2004-06-25. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2004-12-23 (Kl: 08,00). © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2005-03-25. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Ankommer Grenaa 2005-03-27 (Kl 13:00). © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2005-06-06. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2005-08-07. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2006-04-15. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2006-07-17 (OBS: Texten i aktern) © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2007-12-21. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2008-12-23. (Kl: 08,20) © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Varberg 2009-08-02. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2010-05-07. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Varberg på kvällsturen 2010-05-07. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2011-07-31. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2012-03-26. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Varberg 2012-04-09. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Avgår Varberg 2012-04-30. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Grenaa 2016-02-19. © Foto Preben Mogensen

M/S Stena Nautica. Varberg 2018-07-27. © Foto Bente Brobeck

 

Åter till första sidan / Home.